İlk spor lisesi 2004–2005 eğitim-öğretim yılında İstanbul’da açılmıştır. Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu üzerine öğrenim süresi dört yıl olan yatılı ve/veya gündüzlü olarak eğitim ve öğretim veren kurumlardır. Spor liseleri, öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler  kazandırmayı, beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmektedir. Sınıf mevcutları 30 olup, okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 5 şubeyi geçemez. Ortaokul/imam-hatip ortaokulundan o yıl mezun olanlar arasında yetenek sınavı ile
öğrenci alınmaktadır.

GİRİŞ KOŞULLARI ve BAŞVURULAR

a) Ortaokul ve İmam hatip ortaokulunu  8. sınıfından mezun olmak.
b)Yetenek sınavında başarılı olmak,
b) Öğrenim belgesi, bir adet fotoğraf ve dilekçe ile birlikte öğrenim görmek istediği okul  başvuruda bulunacaktır.
c) Başvurular haziran-temmuz (kesin tarihler MEB tarafından haziran ayında açıklanmaktadır) aylarında  yapılmaktadır. Yetenek sınavı ise temmuz-ağustos ayında yapılmaktadır.
d) Başvurular, girmek istediğiniz okula doğrudan ya da posta yoluyla yapılmakta olup sadece bir okula başvuru yapılabilmektedir.

 

SINAVIN İÇERİĞİ

  1. a) Yetenek sınavı, okul müdürünün başkanlığında ilgili alan şefi ile alan dersleri

    öğretmenlerinden en az üç üyeden oluşan komisyonca yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan biri ya da bir kaçı ile yapılır.

  2. b) Sınavlar;  alanın özelliğine uygun olarak komisyonca belirlenen ve okul müdürünce onaylanan esas ve ölçütlere göre 100 puan üzerinden değerlendirilir.
  3. c)Öğrenci seçimi; yetenek sınavında 50 (elli) puan barajının altında kalan başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmaz. Yetenek sınavında 50 ve üzeri puan alanların; yetenek sınavının % 70’i ile yüzlük sisteme dönüştürülen orta öğretime yerleştirme puanının % 30’u alınarak 100(yüz) tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre yapılır. Orta öğretime yerleştirmeye esas puanı olmayan öğrencilerden 50 baraj puanı aranmaz.
  4. d) Başvurular, öğrenci seçimi ve kayıt-kabulle ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça belirlenen takvime göre yürütülür.

Üniversitede Hangi Bölümlere Gidilebilir

Spor Lisesi mezunları beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük ve rekreasyon bölümlerinde eğitimlerine devam etmektedir.

SPOR LİSESİ SINAV DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ÇİZELGESİ

Yetenek Sınav Puanının Belirleyicileri Yetenek Sınavı Puanı Yerleştirme Puanının Belirleyicileri Yerleştirme Puanı
1-Fiziksel uygunluk Yapılacak olan testler 75 Puan Yetenek sınav puanının % 70’i Ortaöğretime yerleştirme puanının 100 puana dönüştürülme sinden elde edilen puanın % 30’u *
a- Esneklik Uzan-eriş testi yatay veya dikey biçimde 10
b- Dayanıklılık 20 m. mekik testi veya 800 m. kız 1200 m. erkek koşu testi 20
c- Koordinasyon Farklı motor özelliklerini test eden istasyonlardan oluşur 45
ç- Çabukluk ve Hız 20, 30 veya 60 m sürat testi 20
d- Kuvvet Durarak dikey sıçrama veya durarak uzun atlama testi 10
2-Ritim 10 Puan
3- Sporcu Geçmişi 15 Puan
a-Takım sporları Millî sporcu Türkiye şampiyonası 1-4 15 Puan
Türkiye şampiyonası 1-4 13 Puan
Türkiye şampiyonası 5-8 11 Puan
Grup 1-4 9 Puan
İl 1-4 7 Puan
b- Bireysel sporlar Millî sporcu Türkiye şampiyonası 1-4 15 Puan
Türkiye şampiyonası 1-4 13 Puan
Türkiye şampiyonası 5-10 11 Puan
Grup 5-10 9 Puan
İl 1-4 7 Puan
AÇIKLAMALAR : * Ortaöğretime yerleştirme puanının 1/5 i alınarak 100 lük sisteme dönüştürülür. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. 1- Fiziksel uygunluk testlerinden koordinasyon testi bütün sınavlarda uygulanmak zorundadır. Bu testle birlikte toplam üç testin uygulanması gerekmektedir. Komisyon bu testlerden hem dayanıklılık-çabukluk ve hız testlerinden birisini hem de esneklik ve kuvvet testlerinden birisini seçmek zorundadır. 2- Sporcu özgeçmişi değerlendirilirken birden fazla kategoride derecesi bulunan adayların en yüksek puanı aldığı kategori değerlendirilecektir. 3- Sporcu özgeçmişinde adayların durumunu belgelendirmesi gerekmektedir.

2016-2017 Spor Lisesi Kontenjanları İçin tıklayınız…

CEVAPLA

Lütfen yorumunuzu girin!
Adınızı giriniz