İlk spor lisesi 2004–2005 eğitim-öğretim yılında İstanbul’da açılmıştır. Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu üzerine öğrenim süresi dört yıl olan yatılı ve/veya gündüzlü olarak eğitim ve öğretim veren kurumlardır. Spor liseleri, öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler  kazandırmayı, beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmektedir. Sınıf mevcutları 30 olup, okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 5 şubeyi geçemez. Ortaokul/imam-hatip ortaokulundan o yıl mezun olanlar arasında yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibari 746tane spor lisesi bulunmaktadır. 2018 yılında bunların 8 tanesi Tematik Spor Lisesi olarak belirlenmiştir.

Tematik Liseler ve Branşları Listesi

Tematik Spor Lisesi Nedir?

Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında Nisan 2016 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü kapsamında olimpik spor branşlarında branşlaşmaya gidilerek uluslararası spor camiasında Türkiye’yi temsil edecek sporcuların yetiştirilmesi amacıyla spor liselerinin bazı spor branşlarında uzmanlaştırılması için 10 tanesi “Tematik Spor Lisesi” olarak yapılandırılmıştır.

Bu sebeple Tematik Spor Lisesi olarak belirlenen okullara 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren bu branşlaşmaya uygun öğrenci alınması planlanmıştır.

Spor alanında nitelikli öğrenciler yetiştiriliyor
Spor liselerinde ise öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırılarak bu alanda nitelikli insan yetiştirilmesi yönünde eğitim öğretim faaliyetleri yürütülüyor. Bu liselere giriş için komisyonlar aracılığıyla yapılan yetenek sınavlarında, öğrencilerin esneklik, dayanıklılık ve koordinasyon, çabukluk ve hız, kuvvet, ritim, sporculuk geçmişi, takımdaki başarıları gibi kriterlere bakılarak değerlendirme yapılıyor.
Takım sporlarında ulusal ve uluslararası derecesi olan yetenekli öğrencilere, belirlenen ölçütlere göre daha fazla puan veriliyor. Geçen yıl spor liselerine Türkiye genelinde 6 bin 236 öğrenci kayıt yaptırdı.
Milli sporcu unvanı kazanmış ortaöğretim kurumlarının 9’uncu ve 10’uncu sınıf öğrencilerinin, spor liselerine kayıtları yetenek komisyonu kurulmadan yapılabiliyor. Türkiye’de 76 spor lisesinde 17 bin 850 öğrenci eğitim alıyor.
Güzel sanatlarda 2 bin 447, spor liselerinde bin 313 öğretmen görev yapıyor.
Başvuru İşlemleri
a) Ortaokul ve İmam hatip ortaokulunu  8. sınıfından mezun olmak.
b)Yetenek sınavında başarılı olmak,
c) Başvurular haziran yetenek sınavı ise temmuz (Başvuru Tarihleri) ayında  yapılmaktadır.
d)Başvurular e-Okul üzerinden alınacak EK-1 Dilekçe Örneği ile ilgili okul müdürlüklerine yapılacaktır.

 

SINAVIN İÇERİĞİ

a) Öğrenci seçimine ilişkin yetenek sınavı, bölümler bazında  oluşturulan komisyonlar marifetiyle yapılacaktır.

b) Sınavlar;  alanın özelliğine uygun olarak komisyonca belirlenen ve okul müdürünce onaylanan esas ve ölçütlere göre 100 puan üzerinden değerlendirilir.

c)Öğrenci seçimi; yetenek sınavında 50 (elli) puan barajının altında kalan başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmaz. Yetenek sınavında 50 ve üzeri puan alanların; yetenek sınavının % 70’i ile yüzlük sisteme dönüştürülen orta öğretime yerleştirme puanının % 30’u alınarak 100(yüz) tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre yapılır. Orta öğretime yerleştirmeye esas puanı olmayan öğrencilerden 50 baraj puanı aranmaz.

d) Başvurular, öğrenci seçimi ve kayıt-kabulle ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça belirlenen takvime göre yürütülür.

Üniversitede Hangi Bölümlere Gidilebilir

Spor Lisesi mezunları beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük ve rekreasyon bölümlerinde eğitimlerine devam etmektedir.

SPOR LİSESİ SINAV DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ÇİZELGESİ

Yetenek Sınav Puanının Belirleyicileri Yetenek Sınavı Puanı Yerleştirme Puanının Belirleyicileri Yerleştirme Puanı
1-Fiziksel uygunluk Yapılacak olan testler 75 Puan Yetenek sınav puanının % 70’i Ortaöğretime yerleştirme puanının 100 puana dönüştürülme sinden elde edilen puanın % 30’u *
a- Esneklik Uzan-eriş testi yatay veya dikey biçimde 10
b- Dayanıklılık 20 m. mekik testi veya 800 m. kız 1200 m. erkek koşu testi 20
c- Koordinasyon Farklı motor özelliklerini test eden istasyonlardan oluşur 45
ç- Çabukluk ve Hız 20, 30 veya 60 m sürat testi 20
d- Kuvvet Durarak dikey sıçrama veya durarak uzun atlama testi 10
2-Ritim 10 Puan
3- Sporcu Geçmişi 15 Puan
a-Takım sporları Millî sporcu Türkiye şampiyonası 1-4 15 Puan
Türkiye şampiyonası 1-4 13 Puan
Türkiye şampiyonası 5-8 11 Puan
Grup 1-4 9 Puan
İl 1-4 7 Puan
b- Bireysel sporlar Millî sporcu Türkiye şampiyonası 1-4 15 Puan
Türkiye şampiyonası 1-4 13 Puan
Türkiye şampiyonası 5-10 11 Puan
Grup 5-10 9 Puan
İl 1-4 7 Puan
AÇIKLAMALAR : * Ortaöğretime yerleştirme puanının 1/5 i alınarak 100 lük sisteme dönüştürülür. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. 1- Fiziksel uygunluk testlerinden koordinasyon testi bütün sınavlarda uygulanmak zorundadır. Bu testle birlikte toplam üç testin uygulanması gerekmektedir. Komisyon bu testlerden hem dayanıklılık-çabukluk ve hız testlerinden birisini hem de esneklik ve kuvvet testlerinden birisini seçmek zorundadır. 2- Sporcu özgeçmişi değerlendirilirken birden fazla kategoride derecesi bulunan adayların en yüksek puanı aldığı kategori değerlendirilecektir. 3- Sporcu özgeçmişinde adayların durumunu belgelendirmesi gerekmektedir.

2018-2019 Spor Lisesi Kontenjanları İçin tıklayınız…

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz