Güzel Sanatlar Ve Spor Liseleri Başvuruları

0
5923

   Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile mûsikî,  geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin iş ve işlemler, ilgi Yönetmeliğin 20 ve 25 inci maddeleri çerçevesinde Bakanlıkça ilan edilecek kontenjanlara göre aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

         Buna göre:

1- 2019-2020 eğitim-öğretim yılında güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile mûsikî,  geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıflarına alınacak öğrenci kontenjanları 27-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden okul müdürlüklerince girilecektir.

2- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıfını 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında bitiren öğrenciler dilekçe ile birlikte öğrenim görmek istediği okul türlerinden en fazla 2 (iki) okul müdürlüğüne e-Okul üzerinden başvuruda bulunacaktır. Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi e-Okul üzerinden alınacaktır. Geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitirenler ise dilekçe, bir fotoğraf ve ortaokul başarı puanını da gösteren öğrenim belgesi ile birlikte ilgili okul müdürlüğüne başvuru yapacaklardır.

3- Başvurular 10-28 Haziran 2019 tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak EK-1 Dilekçe Örneği ile ilgili okul müdürlüklerine yapılacaktır.

4- Okul müdürlükleri; e-Okul üzerinde açılacak ilgili ekrana sınav tarihi,  yeri ve saati gibi bilgileri başvurulardan önce gireceklerdir. Okul müdürlükleri e-Okul üzerinden düzenlenecek olan EK-2 Sınav Giriş Belgesi’ni kontrol edip onaylayacaklardır. Alanlara göre sınava girecek öğrenci listeleri 29-30 Haziran 2019 tarihleri arasında okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecektir.

5- Öğrenci seçimine ilişkin yetenek sınavı, bölümler bazında 1-5 Temmuz 2019 tarihleri arasında oluşturulan komisyonlar marifetiyle yapılacaktır. Yetenek sınav sonuçları e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine aynı dönemde işlenecektir.

6- Okul müdürünün başkanlığında sorumluluk sınavı esasları kapsamında oluşturulacak komisyonlarda; ilgili okulun 3 (üç) alan öğretmeni, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilecek diğer okullardan 1 (bir) alan öğretmeni ile alan uzmanı  en az 1 (bir)  akademisyen yer alacaktır. Alan uzmanı akademisyen bulunamadığı durumlarda il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce 1 (bir) alan öğretmeni daha görevlendirilmesi yapılacaktır. Spor liseleri ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liseleri için oluşturulacak komisyonlarda gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü veya tematik spor liseleri için ilgili federasyonlardan ayrıca  1 (bir) temsilci de görevlendirilebilecektir. Ayrıca ihtiyaç duyulması hâlinde komisyonlara yardımcı olmak üzere değerlendirmeye katılmamak kaydıyla en fazla 5 (beş) gözetmen öğretmen daha görevlendirilebilecektir. Spor liseleri sınavlarında il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanacaktır.

7- Öğrenci seçiminde yetenek sınavında 50 (elli) puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır. Yetenek sınavında 50 (elli) ve üzerinde puan alanların; yetenek sınavının % 70’i ile ortaokul başarı puanının % 30’u alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre değerlendirme ve sıralama yapılacaktır.

8- Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde hizmet veren Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu kararı doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler komisyon tarafından bu Genelgede belirtilen usul ve esaslara göre kendi aralarında beceri/yetenek sınavına alınacaktır.

9- Geçici koruma altında olan yabancı uyruklu öğrencilerden; güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine kontenjan dışında her şubeye 2 (iki)’şer öğrenci olmak üzere bu Genelgede belirtilen usul ve esaslara göre, kendi aralarında beceri/yetenek sınavına alınacaktır.

10- Aday öğrencilerden;

a) Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde hizmet veren Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu kararı doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak olan,

b) Geçici koruma altındaki yabancı uyruklu olan,

öğrenciler yetenek sınavı 50 (elli) puan barajını geçmek şartıyla 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınavı kazanan bu durumdaki öğrenciler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonlarınca yerleştirilecektir.

11- Değerlendirmeler, bölümler bazında ekteki sınav değerlendirme ölçütleri çizelgeleri (EK-3, 4, 5, 6 ve 7) ile sınav değerlendirme çizelgelerindeki (EK-8, 9 10, 11 ve 12) esas ve ölçütler doğrultusunda yapılacaktır.

12- En yüksek puandan aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre bölümler bazında belirlenen kontenjan kadar asıl ve yedek liste 5 Temmuz 2019 tarihi mesai bitiminde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecektir.

13- Öğrencilerin kayıtları, 8-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır.

14- Kayıtlar sonucunda açık kontenjan bulunması durumunda; yedek listeden puan sırasına göre açık kontenjan kadar kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar tespit edilerek, 11 Temmuz 2019 tarihinde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecek, ayrıca öğrenci velilerine de bilgi verilecektir.

15- Yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları 12-13 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacaktır.

16- İlgi Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında diğer ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıflarından bu okulların 9 uncu sınıflarında boş kalan kontenjanlara geçiş yapacak öğrencilerin seçimine ilişkin sınavlar eylül ve ekim aylarının üçüncü haftasında  bu Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

17- Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile mûsikî,  geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 10. sınıflarında boş kontenjan bulunması ve diğer ortaöğretim kurumlarının 10. sınıfında öğrenim gören öğrencilerin müracaatları halinde eylül ve ekim aylarının üçüncü haftasında bu Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde öğrenci alımı yapılabilecektir.

            Bilgilerinizi ve konuya ilişkin sürecin güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ve mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri müdürlükleri, ortaokul ve imam hatip ortaokulu ile geçici eğitim merkezi (GEM) müdürlüklerine bildirilmesi, ayrıca yerel basın ve yayın organları aracılığıyla kamuoyuna duyurulması hususunda,

Genelge İçin Tıklayınız…

Dilekçe Örneği ve Ekler İçin Tıklayınız…  

Spor Lisesi Kontenjanları (2018-2019)

Güzel Sanatlar Lisesi Kontenjanları (2018-2019)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz