Sınıf Öğretmenliği

0
1007

Programın Amacı: Sınıf öğretmenliği programında, ilköğretimin birinci kademesi olan 1-4. sınıflar için öğretmen yetiştirmek amaçlanmaktadır. 6-11 yaş çocuklarının bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişim özelliklerini iyi bilen, sözü edilen dönemdeki çocuklarla iletişim kurabilen ve onlara yönelik ilgi, yetenek ve değer analizleri yapabilen öğretmenlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Sınıf öğretmenliği programında matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler, Türkçe, müzik, resim ve beden eğitimi konularında kültür kazandıran derslerden başka çocuk psikolojisi, çocuk edebiyatı, çocuk hakları, rehberlik, ölçme ve değerlendirme, öğretim teknikleri, eğitim yönetimi gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.

Gereken Nitelikler: Sınıf öğretmenliği programında okumak isteyenlerin, üst düzeyde soyut düşünme yeteneğine sahip, Türkçe, matematik, sosyal bilgiler konularına ilgili ve bu alanda başarılı, sabırlı, dikkatli kimseler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da sınıf öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler: Bu programı bitirenlere “Sınıf Öğretmeni” unvanı verilir Sınıf öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarında 6-11 yaşlar arasındaki çocuklara okuma, yazma, sosyal bilimler ve fen bilimleri ve sanat alanında temel bilgi , beceri ve tutumları kazandırmak için çeşitli öğrenim ortamları hazırlar; öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alırlar.

Çalışma Alanları: Sınıf öğretmenlerinin başlıca çalışma alanı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okulları olup pek azı özel okullarda çalışma olanağına sahiptir. Ülkemizde sınıf öğretmeni açığı çok fazla olduğundan mezunların iş bulma sorunu olmayacaktır.

CEVAPLA

Lütfen yorumunuzu girin!
Adınızı giriniz