güzel-sanatlar-spor-liselerini-tanıyalım

Güzel sanatlar liseleri, ilk kez 1989-1990 eğitim-öğretim yılında açılmıştır. Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu üzerine öğrenim süresi dört yıl olan yatılı  ve/veya gündüzlü olarak eğitim ve öğretim veren kurumlardır.

Güzel sanatlar liseleri, öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırmayı ve güzel sanatlar alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmektedir. Sınıf mevcutları 30 olup, her bir bölüme alınacak öğrenci sayısı 2’şer şubeyi geçemez. Ortaokul/imam-hatip ortaokulundan o yıl mezun olanlar arasında yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. 2018-2019 yılı itibariyle 82 tane Güzel Sanatlar Lisesi bulunmaktadır.Görsel sanatlar ile müzik bölümleri bulunan güzel sanatlar liselerinde Türkiye genelinde 82 okulda 16 bin 50 öğrenci eğitim alıyor. Geçen sene güzel sanatlar lisesine 4 bin 910 öğrenci alındı.

BİLSEM öğrencileri direkt kayıt olabilecek
Güzel Sanatlar Liselerinde, öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırmak ve güzel sanatlar alanında nitelikli insan yetiştirilmesi için eğitimler veriliyor. Uluslararası yarışmalarda ilk üç dereceye girenler ile Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) kayıtlı öğrencilerden görsel sanatlar ve müzik alanında tanılanmış özel yetenekli öğrenciler, yetenek komisyonu olmadan güzel sanatlar liselerine direkt kayıtlarını yaptırabilecek.

 

GİRİŞ KOŞULLARI ve BAŞVURULAR

a) Ortaokul ve İmam hatip ortaokulunu  8. sınıfından mezun olmak.
b)Yetenek sınavında başarılı olmak,
c)  Başvurular  e-Okul üzerinden alınacak EK-1 Dilekçe Örneği ile ilgili okul müdürlüklerine yapılacaktır.
d) Başvurular haziran ayında, yetenek sınavı ise temmuz ayında yapılmaktadır. (Başvuru Tarihleri için Tıklayınız…
d) Öğrenci seçiminde yetenek sınavında 50 (elli) puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır. Yetenek sınavında 50 (elli) ve üzerinde puan alanların; yetenek sınavının % 70’i ile ortaokul başarı puanının % 30’u alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre değerlendirme ve sıralama yapılacaktır.

 

Üniversitede Hangi Bölümlere Gidilebilir

Resim Bölümü: Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz ;Üniversitelerin Resim öğretmenliği ve Sanat Tarihi bölümlerine, Güzel sanatlar fakültelerinin İç Mimarlık, Resim, Heykel,Seramik,Grafik,Tekstil Tasarımı,Sahne Dekorları,Kostüm,Fotoğraf, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Sinema ve Televizyon bölümlerine,Tekstil ve Moda Tasarımı, Geleneksel Türk El Sanatları bölümlerine başvurabilirler

Müzik Bölümü:  Tüm müzik bölümü öğrencileri müziksel işitme ve yaratma, piyano, çalgı ve koro derslerini almaktadır. Çalgı dersinde, her öğrenciye göre seçilen uygun çalgı (keman, viyola, çello, yan flüt, bağlama, gitar) eğitimi verilmektedir. Okulumuzda piyano ve çalgı dersleri öğrenci ve öğretmen bire bir yapmaktadır.
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müzik Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz; Üniversitelerin Müzik Öğretmenliği Ve Müzikoloji, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri, Müzik Teorisi, Devlet Türk Musikisi Konservatuvar, Devlet ve Özel Konservatuvar Bölümlerine başvurabilirler.

SINAVIN İÇERİĞİ

a) Yetenek sınavı, okul müdürünün başkanlığında ilgili alan şefi ile alan dersleri

güzel-sanatlar-lisesini-tanıyalım
güzel-sanatlar-lisesini-tanıyalım

öğretmenlerinden en az üç üyeden oluşan komisyonca yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan biri ya da bir kaçı ile yapılır.

b) Sınavlar; müzik, resim ve spor alanlarında, alanın özelliğine uygun olarak komisyonca belirlenen ve okul müdürünce onaylanan esas ve ölçütlere göre 100 puan üzerinden değerlendirilir.

c)Öğrenci seçimi; yetenek sınavında 50 (elli) puan barajının altında kalan başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmaz. Yetenek sınavında 50 ve üzeri puan alanların; yetenek sınavının % 70’i ile yüzlük sisteme dönüştürülen orta öğretime yerleştirme puanının % 30’u alınarak 100(yüz) tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre yapılır.

d) Başvurular, öğrenci seçimi ve kayıt-kabulle ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça belirlenen takvime göre yürütülür.

 

GÜZEL SANATLAR LİSESİ GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ SINAV DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ÇİZELGESİ

Yetenek Sınav Puanının Belirleyicileri Yetenek Sınav Puanı Yerleştirme Puanının Belirleyicileri Y. Puanı
1-Desen           ( % 40) 2-İmgesel   ( % 60) Yetenek sınav puanının % 70’i Ortaöğretime yerleştirme puanının 100 puana dönüştürülmesinden elde edilen puanın % 30’u *
a-Yerleştirme a-Kompozisyon
b-Oran-Orantı b-Kurgu
c-Çizgi Kalitesi
ç-Hareketi doğru yakalama
d-Bütünlük ve çalışmayı tamamlayabilme
Ortaöğretime yerleştirme puanının 1/5 i alınarak 100 lük sisteme dönüştürülür. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

 

GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK BÖLÜMÜ SINAV DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ÇİZELGESİ

Yetenek Sınav Puanının Belirleyicileri Yetenek Sınav Puanı Yerleştirme Puanının Belirleyicileri Yerleştirme Puanı
1-Müziksel İşitme 26 Puan Yetenek sınav puanının % 70’i
a-Tek Ses 3 Ortaöğretime yerleştirme puanının 100 puana dönüştürülmesinden elde edilen puanın % 30’u *
b-İki Ses 6
c-Üç Ses 9
ç-Dört Ses 8
2-Ritimsel Bellek 32 Puan
a-Ritim Tekrarı (2/4 Tonal) 16
b-Ritim Tekrarı (5/8 Modal) 16
3- Ezgisel Bellek 32 Puan
a-Ezgi Tekrarı (2/4 Tonal) 16
b-Ezgi Tekrarı(4/4Tonal) 16
4-Müziksel Çalma ve Söyleme 10 Puan
a-Müziksel Söyleme 5
b-Müziksel Çalma 5
* Ortaöğretime yerleştirme puanının 1/5 i alınarak 100 lük sisteme dönüştürülür. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Güzel Sanatlar  Liseleri Kontenjanları için Tıklayınız…

Güzel Sanatlar Lisesi Tanıtım Afişi İçin Tıklayınız…

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz