2022 Sözel AYT Konulara Göre Soru Dağılımı

0
9752

Sevgili öğrenciler önceki yıllarda hangi konudan kaç soru çıktığını bilmeniz öncelik ve ağırlık vereceğiniz konuları belirlemeniz açısından önemlidir. YKS sistemine 2018 yılında geçildiği için son iki yıl dikkate alınmıştır. İnternet ortamında son 10 yılın soru dağılımları olmakla birlikte,  bir çoğunun hatalı olduğunu fark ettiğim için soruları kendim inceleyerek oluşturdum. En kısa sürede Sayısal ve Eşit ağırlık bölümleri için de hazırlayacağım. Soru dağılımları PDF formatında indirebilirsiniz.

2022 AYT Konulara Göre Soru Dağılımı PDF İNDİR

AYT EDEBİYAT SORU DAĞILIMI
Konular 2018 2019 2020 2021 2022
Anlam Bilgisi 4 4 6 3 6
Dil Bilgisi [Karma]
Şiir Bilgisi 3 3 3 2 3
Edebi Sanatlar 1 1 1 2 2
Edebi Metinler (Düzyazı) 1
Tiyatro
İslamiyet Öncesi ve Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 1 1
Halk Edebiyatı 1 2 2 2 1
Divan Edebiyatı 5 3 5 6 4
Edebi Akımlar 1 1 1 1 1
Tanzimat Edebiyatı 3 2 1 2 1
Servet-i Fünun ve Fecri Ati Edebiyatı 1 1 1 1 1
Millî Edebiyat 1 1 1 1 1
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 4 5 2 3 3
Toplam 24 24 24 24 24
AYT TARİH-1 SORU DAĞILIMLARI 
KONULAR 2018 2019 2020 2021 2022
Tarih ve Zaman 1 1 1 1 1
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 1 1 1
Orta Çağ’da Dünya
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 3 2 2 1 2
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 2 1 1
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 1 3 1
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1
Beylikten Devlete Osmanlı 2 1 1 3
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1
Dünya Gücü Osmanlı 2 1 1
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 1
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 1
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 1
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 1 1
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri 1
Sermaye ve Emek 1 1
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 3 4 2 1
İnkılap Tarihi Tüm Konular
Milli Mücadele 1 3 4 4 5
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 2 2 2 3 1
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1
II. Dünya Savaşı Sürecinde – Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 2
XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya 1
Soğuk Savaş Dönemi
Yumuşama Dönemi
Küreselleşen Dünya
Toplam 21 21 21 21 21
AYT COĞRAFYA 1-2 SORU DAĞILIMI
Konular 2018 2019 2020 2021 2022
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
Coğrafi Konum 2
Harita Bilgisi 1
İç Kuvvetler 1
Ekosistem 3 2 3 4
İlk Medeniyet ve Şehirler 2 1
Nüfus Politikaları 1 1 2
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme 4 1 1
Ekonomik Faaliyetler 1 1 1 1 2
Göç ve Şehirleşme 1 1
Türkiye Ekonomisi 3 2 2 3 2
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 1
Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 1 1
İklim ve Yer şekilleri 1 1 3
Küresel ve Bölgesel Örgütler 2 1 1
Ülkeler Arası Etkileşimler 1 1
Küresel Ticaret 1 1
Bölgeler ve Ülkeler 1 1 2 2 4
Çevre ve Toplum 3 3 1
Doğal Afetler 1
Toplam 17 17 17 17 17
AYT DİN KÜLTÜRÜ SORU DAĞILIMI
KONULAR 2018 2019 2020 2021 2022
Allah, İnsan İlişkisi 1
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 2 1 1
Kur’an’da Bazı Kavramlar 2 1 1 1
Kur’an’dan Mesajlar 1 1 1
İnançla İlgili Meseleler 1 1 1
İslam ve Bilim 1 2 1 3
Anadolu’da İslam 1
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar ve Mezhepler 2 1
Güncel Dini Meseleler
Yaşayan Dinler 1 1 1
Toplam 6 6 6 6 6

 

AYT FELSEFE GRUBU SORU DAĞILIMI
Konular 2018 2019 2020 2021 2022
Felsefe ve Bilim 1
Bilgi Felsefesi 1 2 1 1
Varlık Felsefesi 1 1 2
Ahlak Felsefesi 1 1
Din Felsefesi 1
20. Yüzyıl Felsefesi 1 1
Mantığa Giriş 1 1 2 1 1
Klasik Mantık 2 2 1 1 1
Mantık ve Dil 1 1
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 1 3
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 1 1
Öğrenme Bellek Düşünme 2 1 1 1
Ruh Sağlığının Temelleri 1 1
Sosyolojiye Giriş 1 1 1
Birey ve Toplum 1 1 2
Toplumsal Yapı 1 1
Toplumsal Değişme ve Gelişme 1 1 1
Toplum ve Kültür 1
Toplumsal Kurumlar 1 1 1
Toplam 12 12 12 12 12

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz