Milli Savunma Üniversitesi Öğrenci Seçme Sınavı

0
717

2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 2020-MSÜ Sınavı uygulanacak ve değerlendirilecektir. Bu sınavın puanları yerleştirme işlemlerinde kullanılmayacak olup yalnızca 2020 yılı için geçerli olacaktır.

Sınav başvuruları: 07 Ocak-10 Şubat 2020
Geç Başvuru: 25 Şubat 2020
Sınav Tarihi: 29 Mart 2020 Pazar
Sınav Saati: 10:15
Sınav Süresi:135 dakika

DİKKAT: 2020-MSÜ SINAVI PUANLARI YALNIZCA 2’NCİ SEÇİMAŞAMALARINA ÇAĞRILACAK ADAYLARIN VE HAVA HARP OKULU ADAYIOLANLARDAN ÖSU KONTENJANINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN BELİRLENMESİ İÇİN KULLANILACAKTIR. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE 2020-MSÜ PUANLARI KULLANILMAYACAKTIR.

2020-MSÜ Sınavı YKS-TYT oturumuna eşdeğer olarak hazırlanacak ve uygulanacaktır. Sınavın kapsamı ve soru dağılımları aşağıdaki gibidir.

SORU DAĞILIMLARI
Ders Adı Soru Sayısı
Türkçe 40
Sosyal Bilimler Tarih 5
Coğrafya 5
Felsefe 5
Din/Felsefe 5
Temel Matematik 40
Fen Bilimleri Fizik 7
Kimya 7
Biyoloji 6
Toplam Soru 120
TESTLERİN AĞIRLIKLARI
Puan Türü Türkçe Temel Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilimler
MSÜ-SAY 25 35 30 10
MSÜ-EA 35 35 10 20
MSÜ-SÖZ 35 20 10 35
MSÜ-GEN 33 33 17 17

2020-MSÜ BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI
Adayların Milli Savunma Üniversitesi’nde askeri öğrenci olabilmeleri için aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2. Harp Okullarına bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına yalnızca erkek öğrenci alınacaktır.
3. Yaş ve mezuniyet yılı ile ilgili hususlar ilan edilecek başvuru kılavuzunda belirtilecektir.
4. 29 Mart 2020 tarihinde uygulanacak 2020-MSÜ Sınavına girmek ve Milli Savunma Bakanlığınca 2’nci Seçim Aşamalarına Çağrılmış olmak,
5. Adayların, Nisan – Mayıs 2020 aylarında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek Harp Okulu/Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihlerini yapmaları gerekmektedir.
DİKKAT: Nisan-Mayıs 2020 ayları içerisinde tercih işlemlerini gerçekleştirmeyen hiçbir aday 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.
6. Aday Yerleştirme İşlemlerine esas olmak üzere;
a) Astsubay Meslek Yüksekokulları için 20 Haziran 2020 tarihindeuygulanacak olan 2020 YKS-TYT oturumuna katılmış olmak ve MSÜ’nin teklifidoğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek taban puan türünüalmış olmak,
b) Harp Okulları için 20 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak 2020 YKS-TYT oturumuna katılmış ve 21 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak 2020 YKS-AYT oturumuna katılmış; Bahse konu sınavlardan Milli Savunma Üniversitesi’nin teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan taban puan türünü almış olmak,                                        c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemişve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
ç) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,
d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veyaşeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ileistimalveistihlak kaçakçılığı hariçolmak üzere kaçakçılık, resmî ihaleve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak.
e) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,
8. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,                            9. Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,
10. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
11. “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,
12. Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen “Giriş Şartlarını” taşımak,
13. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav,mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,
14. “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülteve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,
15. İlgili askeri okulda katıldıkları intibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak.

HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI 2’NCİ SEÇİM AŞAMALARI TERCİH İŞLEMLERİ

Adaylar, Harp Okulu/Asb. Meslek Yüksekokulu tercihlerini Nisan-Mayıs 2020 ayları içerisinde https://www.personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapabileceklerdir.
Adaylar Harp Okulları için,
-Kara Harp Okulu (KHO)
-Deniz Harp Okulu (DHO)
– Hava Harp Okulu (HHO)
-Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim görecektir.)

Adaylar Astsubay Meslek Yüksekokulları için
-Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO)
-Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO)
-Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO)
-Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim göreceklerdir.)
-Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO)

ÖNEMLİ: Adaylar Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihlerini ayrı ayrı yapacaklar ve bu tercihler yerleştirme işlemlerinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşemeyen/yerleşmek istemeyen biraday AstsubayMeslek Yüksekokullarınayerleşebilecek ancak Harp Okullarına yerleşen ve ön kayıt yaptıran hiçbir aday sırası gelse dahi Astsubay Meslek Yüksekokullarına geçiş yapamayacaktır.

2’NCİ SEÇİM AŞAMALARI

2’NCİ SEÇİM AŞAMALARI
HAVA HARP OKULU BANDO ASB.MYO DİĞER OKULLAR
-Evrak Kontrol                    -Fiziki Değerlendirme          -Kişilik Değerlendirme        -Testi  -Fiziki Yeterlilik        -Testi(FYT)
-Psikomotor Testi              -Mülakat                            -Sağlık Muayenesi            -Öğrenci Seçme Uçuşu        -İntibak Eğitimi
-Evrak Kontrol                    -Fiziki Değerlendirme          -Kişilik Değerlendirme Testi  -Fiziki Yeterlilik Testi(FYT)    -Mülakat                            -Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Tespit Sınavı              -Sağlık Muayenesi              -İntibak Eğitimi -Evrak Kontrol                    -Fiziki Değerlendirme          -Kişilik Değerlendirme Testi  -Fiziki Yeterlilik Testi(FYT)    -Mülakat                            -Sağlık Muayenesi              -İntibak Eğitimi

 

2020-MSÜ Askeri Öğrenci Adayı Belirleme Sınavı Başvurusu İçin Tıklayınız.

CEVAPLA

Lütfen yorumunuzu girin!
Adınızı giriniz