PISA 2018 Türkiye Ön Raporu

0
546

PISA 2018’de Okuma Beceri̇leri̇ Performansları

PISA 2018’e katılan 79 ülkenin okuma becerileri alanındaki performansları ortalama puanları üzerinden değerlendirilmiş ve ülkelerin bu alandaki sıralamaları Tablo 4’te verilmiştir. Tablo 4’te görüldüğü gibi katılımcı 79 ülkenin okuma becerileri alanındaki ortalama puanları 340 ile 555 arasında değişmektedir.

Türkiye’nin okuma becerileri alanındaki ortalama puanı 466 olarak hesaplanmıştır. Katılımcı 79 ülkenin okuma becerileri ortalama puanının 453; 37 OECD ülkesinin bu alandaki ortalama puanının ise 487 olduğu belirlenmiştir. Okuma becerileri alanında Türkiye’nin ortalama puanı, katılımcı ülkelerin ortalama puanından daha yüksektir. Türkiye, PISA 2018’e katılan 79 ülke arasında okuma becerileri alanında 40. sırada, 37 OECD ülkesi arasında ise 31. sırada yer almaktadır. Bu performansı ile Türkiye okuma becerileri alanında, aralarında Slovakya, Yunanistan, Şili, Meksika ve Kolombiya olmak üzere beş OECD ülkesinin de olduğu toplam 37 ülkeden daha yüksek sırada yer almıştır. Okuma becerileri alanında en yüksek performansı gösteren ilk beş ülke B-S-J-Z (Çin), Singapur, Makao (Çin), Hong Kong (Çin) ve Estonya’dır. En düşük performans gösteren beş ülke arasında ise Fas, Lübnan, Kosova, Dominik Cumhuriyeti ve Filipinler bulunmaktadır.

Tablo 5’te, ülkelerin performansları iki şekilde karşılaştırılmıştır. Öncelikle ülkeler ortalama puanları bakımından ikili olarak karşılaştırılmış, aynı puan düzeyinde olan ülkeler belirlenmiştir. Ayrıca ülkeler, tüm katılımcı ülkelerin okuma becerileri alanındaki ortalama puanı (453) ile karşılaştırılmıştır. Tablo 5’te görüldüğü üzere, katılımcı ülkelerden 42’si ortalamanın üzerinde 35’i ise ortalamanın altında yer almaktadır. Türkiye, elde ettiği 466 ortalama puan ile okuma becerileri alanı ortalamasının üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin bu alandaki ortalama puanının İsrail, Lüksemburg, Ukrayna ve Yunanistan ile aynı düzeyde olduğu belirlenmiştir.

PISA 2018’de Matemati̇k Performansları

PISA 2018’e katılan 79 ülkenin matematik alanındaki performansları ortalama puanları üzerinden değerlendirilmiş ve ülkelerin matematik alanındaki sıralamaları Tablo 13’te verilmiştir. Tablo 13’te görüldüğü gibi PISA 2018’e katılan 79 ülkenin matematik alanındaki ortalama puanları 325 ile 591 arasında değişmektedir. Katılımcı 79 ülkenin matematik alanındaki ortalama puanı 459, 37 OECD ülkesinin matematik alanındaki ortalama puanı ise 489 olarak hesaplanmıştır.

Türkiye, PISA 2018’e katılan 79 ülke arasında matematik alanında 42. sırada, 37 OECD ülkesi arasında ise 33. sırada yer almaktadır. Türkiye, matematik alanında dördü OECD ülkesi olmak üzere toplam 36 ülkeden daha yüksek performans göstermiştir.

Matematik alanındaki en başarılı beş ülke B-SJ-Z (Çin), Singapur, Makao (Çin), Hong Kong (Çin) ve Tayvan olarak sıralanmıştır ve bu ülkelerden hiç biri OECD ülkeleri arasında yer almamaktadır. Bu alanda en düşük başarı gösteren beş ülkenin Fas, Kosova, Panama, Filipinler ve Dominik Cumhuriyeti olduğu ve bu ülkelerin ortalama puanlarının 325 ile 368 arasında değiştiği belirlenmiştir.

PISA 2018’de Fen Performansları

PISA 2018’e katılan 79 ülkenin fen alanındaki performansları ortalama puanları üzerinden değerlendirilmiş ve ülkelerin fen alanındaki sıralamaları Tablo 23’te verilmiştir. Tablo 23’te, PISA 2018’e katılan 79 ülkenin fen alanındaki ortalama puanlarının 336 ile 590 arasında değiştiği görülmektedir. Uygulamaya katılan 79 ülkenin fen alanındaki ortalama puanının 458, 37 OECD ülkesinin fen alanındaki ortalama puanının ise 489 olduğu belirlenmiştir.

Türkiye, PISA 2018’e katılan 79 ülke arasında fen alanında 39. sırada, 37 OECD ülkesi arasında ise 30. sırada bulunmaktadır. Türkiye’nin fen alanındaki performansı, 39 ülkeden daha yüksektir.

Türkiye’nin daha yüksek performans gösterdiği ülkeler arasında İtalya, Slovakya, İsrail, Yunanistan, Şili, Meksika ve Kolombiya olmak üzere yedi OECD ülkesi de bulunmaktadır. Fen alanında en yüksek başarı gösteren beş ülke sırasıyla B-S-J-Z (Çin), Singapur, Makao (Çin), Estonya ve Japonya’dır. Bu alanda en düşük başarıyı gösteren beş ülke ise Fas, Kosova, Panama, Filipinler ve Dominik Cumhuriyeti’dir.

PISA 2018 Raporu İçin TIKLAYINIZ…

CEVAPLA

Lütfen yorumunuzu girin!
Adınızı giriniz