Deneyap Teknoloji Atölyeleri Sınav Başvuruları

10
10710

12 ilde eğitimleri devam eden Deneyap Teknoloji Atölyeleri 18 ilde daha açılıyor. Yeni açılacak atölyeler için Öğrenci Seçme Sınavı Başvuruları başlamıştır! 

Aşağıda belirtilen illerde öğrenim gören  4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencileri sınava başvuru yapabilecektir.

Sayfanın sonunda “Sınav Kılavuzu”, “Sıkça Sorulan Sorular”, “2019 Sınav Soruları”, “Başvuru Eğitim Videosu” yer almaktadır.

Sınav Son Başvuru Tarihi 06 Ocak 2020
Sınav Tarihi 09 Şubat 2020

 

Sınav Konuları Ve Soru Sayısı
Matematik 60 Soru 120 Dakika
Fen
Algoritma
Genel Kültür

 • ADAY’lar sınav başvurularını Atatürk Üniversitesi’nin “https://deneyapturkiye.ataaof.edu.tr” web sitesi üzerinden 6 Ocak 2020 tarihi saat 23:59’a kadar tamamlamak zorundadırlar. ADAY’lar okullarının bulundukları illerde sınava gireceklerdir. ADAY’lardan sınav başvurusu için 10 (on) TL ücret alınacaktır. Başvuru süresi dolduktan sonra, ADAY’lar kişisel bilgiler, sınav merkezi vb. konularda değişiklik yapamayacaktır. Adayın başvurudan vazgeçmesi veya sınava girmemesi halinde yatırılan para iade edilmeyecektir.
 •  Sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylar, sınav başvurularını tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla, Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu (Ek-1) doldurup ıslak imzalı şekilde, üniversite veya devlet hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde, söz konusu formun üzerinde belirtilen adrese ulaştırmalıdır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan evrak dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.
 • Sınav, 9 Şubat 2020 Pazar günü saat 10.00’da tek oturum halinde Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat olmak üzere toplam 18 (on sekiz) ilde belirlenecek merkezlerde gerçekleştirilecektir.
 • Sınavda, “4. sınıf ve 5. sınıf” ile “8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıf” aday grubunun her ikisi için farklı olmak üzere, Matematik, Fen, Algoritma ve Genel Kültür konularından toplam 60 (altmış)’ar adet soru sorulacaktır. Adaylara 120 (yüz yirmi) dakika sınav süresi verilecektir.
 • Sınavda ADAY’ların uyması gereken kurallar Ek-2’de verilmektedir.
 •  ADAY’lar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
  (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) ibraz etmek zorundadır. Ancak, ilgili mevzuat gereğince 15 yaşından küçük ADAY’ların nüfus cüzdanı/kimlik kartı üzerinde fotoğraf bulunmayabilir. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, diğer mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.
 • Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı/Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir.
 • Sınav sonucunda puan sıralamasına göre en yüksek puan alan ADAY’dan başlayarak, kontenjanın 2,5 katı kadar sayıda ADAY başarılı sayılacak ve Uygulama Sınavına girmeye hak kazanacaktır. Ortaokul ve lise seviyeleri için ayrı kontenjanlar belirlenecek olup, buna göre hesaplanacak yüzdelik dilim eşiği dikkate alınarak her bir sınıf seviyesi kendi içinde sıralamaya tabi tutulacaktır. Kontenjan sayısının son sırasında birden fazla aynı puana sahip ADAY olduğu takdirde, söz konusu ADAY’ların tamamı başarılı sayılacaktır.
 • ADAY’lar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav takviminde belirtilen tarihlerde ÜNİVERSİTE’nin Sınav Hizmetleri Sisteminden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için ADAY’ların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması gerekmektedir. Adayın itirazdan vazgeçmesi halinde yatırılan para iade edilmeyecektir
 • Sınav takvimi planlaması aşağıdaki şekildedir:

Deneyap Teknoloji Atölyeleri, tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye için, geleceğin mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirme amacıyla “Geleceğin Teknoloji Yıldızları” programı kapsamıyla 2017 yılı Temmuz ayında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) bünyesinde hayata geçirildi.

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanan öğrencilerimiz 36 aylık bir eğitim programına dahil olurlar. İlk  24 ay “Üretim ve Tasarım”, “Robotik ve Kodlama”, “Elektronik Programlama, “Nesnelerin İnterneti”, “Siber Güvenlik”, “Enerji Teknolojileri”, “Nanoteknoloji”, “Mobil Uygulama”, “Yapay Zeka”, “Havacılık ve Uzay”, alanlarında kapsamlı bir eğitim alan Geleceğin Teknoloji Yıldızları, kendilerini keşfederek ilgi alanlarını belirler. Son 12 ayda ise ilgi ve becerilerini dikkate alarak seçtikleri alanda koçluk desteği ile yarışmalara hazırlık aşamasına  geçerler, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaları için desteklenirler.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri eğitimleri ile, 21. yy becerileri kazandırmayı, öğrenmeye karşı ilgi ve merak arttırmayı, kariyer bilinci oluşturmayı, bilim ve teknoloji okuryazarı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilere teknoloji projeleri geliştirmede gerekli temel bilgi ile teknik alt yapıyı vererek geleceğin teknolojileri hakkında vizyon kazandırıp, alan bazlı uzmanlaşmalarını sağlayarak yenilikçi ve özgün projeler geliştirmeleri için teşvik ediyoruz. Bunlarla beraber öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerine de katkı sağlamak amacıyla geziler, seminerler ve klüp etkinlikleri düzenliyoruz. Farklı şubelerde eğitim alan öğrencilerimizin kaynaşması ve stres atabilmeleri için,  yaz ve kış dönemlerinde doğa kampları yapıyoruz.

Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programına dahil olmak isteyen ortaokul (4.sınıf Ve 5. sınıf) ve lise (8. Sınıf, 9. Sınıf ve lise hazırlık sınıfı) kademesindeki öğrenciler, web sitemiz üzerinden duyurulan başvuru süresinde online başvurularını tamamlar. Başvuran adaylar Matematik, Fen, Algoritma ve Genel Kültür alanlarından oluşan toplam 60 soruluk sınav ve proje ödevi olmak üzere iki aşamadan oluşan seçme sürecinden geçerler. Belirlenen kontenjan dahilinde süreci başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde ücretsiz olarak eğitim almaya hak kazanır.

Geleceğin Teknoloji Yıldızları’nı yetiştiren eğitmen kadromuz, mühendislik alanında okuyan son sınıf üniversite öğrencileri, MEB öğretmenleri ve ilgili alandaki sektör çalışanlarından oluşmaktadır. Formasyon eğitimi olmayan eğitmen adaylarımız atölyelerde eğitmenlik  yapabilmek için düzenlediğimiz eğitici eğitimine katılırlar. Eğitimlerimizin uygulama ağırlıklı olmasından ötürü her derslikte bir mühendis  ve bir öğretmen olmak üzere iki eğitmenimiz vardır. Ayrıca dersliklerimizde, eğitimlerin verimli bir şekilde işlendiğini takip edebilmek amacıyla, haftalık olarak eğitmenleri ve öğrencileri gözlemleyen bir psikoloji stajyerimiz bulunmaktadır.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından hayata geçirilen Geleceğin Teknoloji Yıldızları programı ve DENEYAP Atölyeleri’nde devam eden eğitimler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirilmektedir.

Sınav Kılavuzu İçin Tıklayınız…

Sık Sorulan Sorular İçin Tıklayınız…

Başvuru süreci ile ilgili eğitici video için tıklayınız.

Online sınav başvurusunda bulunmak için tıklayınız.

2019 DENEYAP SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI

10 YORUMLAR

CEVAPLA

Lütfen yorumunuzu girin!
Adınızı giriniz