Sorumluluk İle İlgili Sözler

0
27312
sorumluluk ile ilgili sözler

Sorumluluk İle İlgili Sözler

Özgürlük, sorumluluk demektir Bir çok kişinin özgür olmaya cüret edemeyişinin nedeni de budur” (George Bernard Shaw)

“Sorumluluk, kapasite ve güçle elele yürür” (J G Holland)

‘’Sorumluluktan kaçmak; insanın kendisine ihaneti olur.’’

“Yalnız yaptıklarınızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz.”  (Moliere)

“Önemli biri olmanın bedeli, sorumluluktur.” (W. Churchill)

“ İnsanı ayakta tutan iskelet ve kas sistemi değil, prensipleri, sorumlulukları ve inançlarıdır.”

“Sorumluluk, insanı eğitir.” (Wendell Phillips)

“Çok az şey, bir insana sorumluluk vermek ve ona güvendiğinizi belli etmek kadar onun gelişmesine hizmet eder.” (Booker T. Washington)

“Her doğru, insana bir sorumluluk, her fırsat bir zorunluluk ve sahip olduğu her şey de ona bir görev yükler.” (John D. Rockefeller Jr.)

“Kendisini anında bir vazifeye adayabilmek, sorumluluk duygusunun nasıl bir şey olduğunu iyi bilen ruhsal istikrarı ifade eder.” (Dağ Hammarskjöld)

 “Sorumluluğu kabul edebilmek, insanın değerinin ölçütüdür.” (Roy L. Smith)

“İnsan, yaşadığı sorunlardan dolayı çevresini suçlamaktan vazgeçmeli, dinsel ve ahlakî değerler çerçevesinde irade gücünü ve sorumluluk duygusunu artırmak için çalışmalıdır.” (Albert Schweitzer)

 “Herkes kendi kapısının önünü temizlerse, her yer tertemiz olur.” (Anonim)

 “Halkalardan biri gevşerse, zincirin tümü kopar.” (Anonim)

 “Sorumlusu olmadığımız şartlara verdiğimiz tepkilerden sorumluyuz.” (Allan Massie)

 “Esas isimiz, uzakta hayal meyal duran bir şeyi görmeye çalışmak değil, önümüzde açıkça duran işi yapmaktır.” (Thomas Cariyle)

 “İnsan, sadece sorumluluk üstlenerek, zihnini sağlam ve dengeli bir şekilde geliştirebilir.” (John Dewey)

 “Sahip olduğum en önemli düşünce, Tanrı’ya karşı duyduğum sorumluluk duygum olmuştur.” (Daniel Webster)

“Ulu Tanrı’ya yaraşır şekilde çalışmayan, hem kendisi, hem de diğer insanlar için mutluluk duymadan çalışandır.” (Thomas Cariyle)

“Tanrı’nın sürekli olarak kendisini gözlediğini bilerek hayatı boşa harcama korkuşu kadar insanı canlı tutan hiçbir şey olmadığı gibi, sorumluluklarının neler olduğunu hatırlaması kadar insanın dürüstlüğünü yücelten başka bir şey de yoktur.”

“Kişi, sorumluluğum! bir başkasına devredebilir, ama onunla elele giden karar verme yetkisini devredemez.” (Benvenuto Cellini)

 “Herkesin işi haline gelmiş bir iş, aslında hiç kimsenin işi değildir.” (İngiliz Atasözü)

 “Önceliklerimiz zorunluluklarımızdan daha büyük olamaz. Haklarımız, sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz sürece korunurlar.” (John F. Kennedy)

“Kişinin sahip olduğu erdemler ya da bilgelik kendisini nadiren mutlu etse de, budalalıkları ve kötü huyları başkalarını sıkça mutsuz eder.” (Samuel Johnson)

“Bir Iider her şeyden vazgeçebiIir; sorumIuIuk hariç.” (John C. MaxweI)

“Düzgün bir insan oIabiImek için, sorumIuIuk üstIenen birisi oImak gerekir.” (Antoine de Saint – Exuper)

“Bir insana kuvvet veren şey, işinde çaIışmak ve iIerIemek gücünü temin eden sorumIuIuk duygusudur.” (Herbert N. Casson)

“Hiç kimse, hem sorumIuIuk hem de umutsuzIuk hissine aynı anda kapıIamaz.” (Antoine de Saint Exupery)

“Sorumluluk büyük olmanın bedelidir.”

“Türk insanı; İstikrarlı, kararlı ve azimli olmalıdır. Sorumluluk sahibi olmalı, hizmete talip olmalıdır. Cesur olmalıdır.’’( ATATÜRK)

“Sorumluluk, her iki ucu da görünmeyen ve yalnızca ortasını görebildiğimiz bir ipe benzer.” (William McFee)

sorumluluk ile ilgili sözler