Türk Kara Kuvvetlerinin temel subay kaynağı olan Kara Harp Okulu, Ankara ilinde bulunmaktadır. K.K.K’lığının ihtiyaç duyduğu sınıf ve miktarda subay yetiştiren askeri yüksek öğretim kurumudur. Kara Harp Okulunda, Subay diplomasının yanı sıra; Mühendislik (Endüstri ve Sistem, Elektronik, Makine, İnşaat, Bilgisayar, Harita), İşletme, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler lisans programlarında ulusal ve uluslararası denkliği/geçerliliği olan lisans diploması da verilmektedir.

Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita sınıflarından subay yetiştirilmektedir. Kara Havacılık sınıfındaki öğrenciler helikopter ve uçak pilotu olmaktadırlar. Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim, vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.

KHO’nun vazifesi: Asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, askerî sevk ve idare yeteneği kazanmış, yeterli fiziki yeteneğe sahip muvazzaf subay yetiştirmektir.

KHO, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyduğu sınıf ve miktarda erkek ve bayan subay yetiştiren askerî yükseköğretim kurumudur. Eğitim süresi 4 yıldır.

Dört yıllık üniversite statüsünde olan KHO’da, Mühendislik (Endüstri ve Sistem, Elektronik, Makine, İnşaat, Bilgisayar, Harita), İşletme, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler lisans programlarında ulusal ve uluslararası denkliği/geçerliliği olan eğitim verilmektedir.

KHO’da üç binden fazla Harbiyeli eğitim görmektedir.

Dünyanın değişik bölgelerinde yer alan ülkelerin, belirli standartları sağlamış ve seçilmiş öğrencileri,kendilerini hem askeri hem de akademik alanda geliştirmek maksadıyla Kara Harp Okulu’nu tercih etmektedir. 2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılı içerisinde 20 farklı ülkeden Kara Harp Okulu’nu tercih eden öğrenci sayısı 323 olarak gerçekleşmiştir. Kara Harp Okulu’nu bu denli uluslararası alanda seçilebilir kılan hususların başında akademik eğitimin kalitesi ve askeri eğitimlerdeki gösterdiği ciddiyet, samimiyet ve disiplindir.

Kara Harp Okulu, kurulduğundan bu yana harbiyelilere kaliteli ve profesyonel akademik eğitim sunmaktadır. Harbiyelilere sunulan kaliteli eğitim, bu alanda bir Avrupa standardı olan Bologna Sürecine uygun olarak yürütülmektedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyduğu sınıf ve miktarda subay yetiştiren askerî yükseköğretim kurumu olan Kara Harp Okulu, 4566 Sayılı Harp Okulları Kanunu uyarınca üniversite statüsündedir.

Kara Harp Okulunun Ana ilkeleri

Kara Harp Okulunda eğitim ve öğretimin planlanmasında, programlanmasında ve uygulanmasında aşağıdaki ana ilkeler göz önünde bulundurulur.

 • Öğrencilere; Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda Atatürk İlke ve Devrimleri, Atatürk Millîyetçiliği, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve mesleki değerlerin kazandırılması sağlanır.
 • Millî kültürümüz ve örf ve adetlerimiz evrensel değerler içinde korunarak öğrencilere, millî birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.
 • Eğitim ve öğretim plan ve programları; lisans eğitiminin ulusal ve uluslararası standartları çerçevesinde çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülkemizin ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarına ve ayrıca öğrencinin lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim almasına imkân sağlayacak şekilde hazırlanır.
 • Kara Harp Okulunun verimliliğinin artırılması, geliştirilmesi ve öğretim elemanlarının yetiştirilmeleri, Genelkurmay Başkanlığının direktif ve prensipleri çerçevesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığınca planlanır ve gerçekleştirilir.
 • Öğrencilerde, sistemli düşünce yeteneği ve disiplini, yaratıcılık, çağdaş demokrasi ile insan haklarına saygılı hukuk devleti anlayışı ve buna uygun davranışlar geliştirilir, öğrencilerin her konuyu sistemli düşünce yapısı içinde sorgulaması sağlanır.
 • Kara Harp Okulunda eğitim ve öğretim metodu olarak öğrenci merkezli aktif metot uygulanır. Askerî eğitim, dört ana faaliyet alanında (eğitim-atış-fiziki yetenek-ikmal ve bakım) planlanır.
 • Her türlü faaliyetin icrasında, öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesine özen gösterilir.
 • Öğrenciler, güzel sanatlarla, sanat değeri yüksek eserlerle ilgilenmeleri ve olimpik sporlardan en az birisiyle meşgul olmaları konularında teşvik edilir.
 • Öğrencilerin vizyon sahibi olması, mesleki ve sosyal yönden entelektüel bakış açısına sahip olması sağlanır.                                                                                                                                                                                                                                       Akademik Programda; Öğrenciler birinci sınıfta, öğrenim görecekleri lisans programlarına yönelik ortak dersler alırken 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü sınıflarda;
  • İşletme
  • Kamu Yönetimi,
  • Sosyoloji
  • Uluslararası İlişkiler
  • Endüstri ve Sistem Mühendisliği,
  • Makine Mühendisliği,
  • Elektronik Mühendisliği,
  • İnşaat Mühendisliği,
  • Bilgisayar Mühendisliği,
  • Harita Mühendisliği programlarında modern laboratuvar, dershane ve amfilerde akademik unvana sahip öğretim üyeleri tarafından verilen dersleri almaktadırlar.

  Bu programlar, alanında öncü yükseköğretim kurumlarının programlarına eşdeğerde düzenlenmiştir. Mezun olan tüm öğrenciler subay diploması ile birlikte evrensel geçerliliği olan bir lisans programının diplomasını da almaktadır.

  Mezuniyet

  Subay diploması ile birlikte aşağıdaki alanlarda, ulusal ve uluslararası standartlarda lisans diploması verilmektedir.

  • İşletme,
  • Kamu Yönetimi,
  • Sosyoloji,
  • Uluslararası İlişkiler,
  • Endüstri ve Sistem Mühendisliği,
  • Makine Mühendisliği,
  • Elektronik Mühendisliği,
  • İnşaat Mühendisliği,
  • Bilgisayar Mühendisliği,
  • Harita Mühendisliği.                                                                                                   Mezun olan Teğmenler sınıf okullarında bir yıl eğitim almayı müteakip görev yerlerine atanmaktadır.

  Kaynak:http://www.kho.edu.tr

Önceki İçerikTEOG Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu Yayımlandı
Sonraki İçerikTEOG 2. Dönem İstatistikleri

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz