2020 LGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

0
3051
 GENEL AÇIKLAMALAR
a) Merkezî Yerleştirme,
merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile meslekî ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda Merkezî Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.
b) Yerel Yerleştirme, okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve dev amdevamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir.
Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır.
1- TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
20-29 Temmuz 2020 tarihlerinde öğrenciler tercihlerini yapacaklar. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise  10 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. 

2-ÖĞRENCİLER NASIL BİR TERCİH EKRANI İLE KARŞILAŞACAKLAR?

Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.

Öğrencilerin karşısına 3 ekran çıkacak. Bunlar;

1-Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar(5 tercih) (Tüm Öğrenciler Yapacak)

2-Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar(10 tercih) (Sınava Giren Öğrenciler)

3-Pansiyonlu Okullar (5 tercih) (İsteyen Öğrenciler)

Tüm öğrenciler Yerel Yerleştirme başvurusu yapmak zorundalar.  Yerel Yerleştirme başvurusu yapmayanlara diğer başvuru ekranları açılmayacak.
3-ÖĞRENCİLER KAÇ TERCİH YAPACAK?                                                                                    Öğrenciler Yerel Yerleştirme için 5(beş), Merkezi Yerleştirme İçin 10 (on), Pansiyonlu Okullar için 5 (beş) tercih yapabilecekler.

Not:Öğrenciler 5 tercihin hepsini yapmak zorunda olmayıp daha az da yapabilir.

4-YEREL YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?                           
Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir.

Tercih edilen lise bakımından;
1-İkamet Adresi (Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.
2-Ortaokul Başarı Puan Üstünlüğüne (Okul Başarı Puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.)
3- Devamsızlık (Yerleştirmede, 8’inci sınıfta okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı az olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.)

4-Yılsonu Başarı Puanı (Sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki (YBP) üstünlüğüne)

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar ve renkleri anlamı;

5-MERKEZİ YERLEŞTİRME (SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR) NASIL YAPILACAK?

a) Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.
b) Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

Sınavla Öğrenci Alan Okullar İçin:Puanın eşit olması durumunda

1.Ortaokul Başarı Puan Üstünlüğüne (OBP),

2. Yılsonu Başarı Puanı (Sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki
(YBP) üstünlüğüne)
 

3. Devamsızlık (8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına),

4.Tercih Önceliği

5. Doğum Tarihi, (yaşı küçük olana) kriterlerine göre yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.
Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumludur.

 

6-ÖZEL OKULLARA  KAYITLAR NASIL OLACAK?
2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için özel okul kayıt işlemleri, 16-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Özel öğretim kurumlarına kayıt (aday kayıt/ön kayıt) yaptıran öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecektir. Ayrıca, bu okullara kayıt (aday kayıt/ön kayıt ya da kesin kayıt) yaptırmadan önce tercih başvurusu yapmış olan öğrencilerin tercihleri, Bakanlık tarafından iptal edilecektir.

DİKKAT: Özel Okullar veya Yetenek sınavına göre öğrenci alan okullara kesin kaydını yaptıran öğrenciler tercih yapamayacaktır. Devlet okullarını tercih yapmak istiyorsanız kesin kayıt yaptırmayın.

7-YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN OKULLARA KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER
Yetenek sınavı ile öğrenci alan güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, mûsikî, geleneksel  ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yerleştirme işlemleri ile öğrencilerin okullara kayıtları 29 Temmuz 2020 tarihine kadar (saat 17.00) tamamlanacaktır. Bu okullara kayıt (aday kayıt/ön kayıt) yaptıran öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecektir.

8-NAKİLLER (YEDEK YERLEŞTİRME) NASIL OLACAK?
Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 ve 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yapılabilecektir.  Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.
Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul seçilebilecektir.

9-OKULLARA KESİN KAYITLAR NASIL YAPILACAK?
Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve
yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç-sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açık öğretim kurumlarına yönlendirilecektir.


ÖZETLE
1.Özel okul ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kayıt yaptıranlar tercih yapamayacak.

2.Tüm öğrenciler “Yerel  Yerleştirme” tercihinde bulunmak zorunda.

3.Yerel yerleştirmede en öğrenciler 3 tercihini kendi kayıt bölgesinden yapmak zorunda. 

4.Öğrenciler aynı okul türünden en fazla 3 tercih yapabilecek. 

5.Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.

6.Öğrencilerin yerleştiği okula kayıtları otomatik olarak yapılacak.

 2020 LGS TERCİH İŞLEMLERİ VE KAYITLAR İNDİR    

                    Muhammet YAVUZ
Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

 

TERCİH TAKVİMİ
KONTENJAN TABLOLARININ İLANI 16 TEMMUZ 2020
TERCİH İŞLEMLERİ 20-29 TEMMUZ 2020
ÖZEL OKULLAR VE YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN OKULLARIN KAYITLARI 16-29 TEMMUZ 2020
YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI 10 AĞUSTOS 2020
1. NAKİL DÖNEMİ 10-14 AĞUSTOS 2020
1. NAKİL SONUÇLARININ AÇIKLANMASI 17 AĞUSTOS 2020
2. NAKİL DÖNEMİ 17-21 AĞUSTOS 2020
1. NAKİL SONUÇLARININ AÇIKLANMASI 24 AĞUSTOS 2020

                    

LGS Online Rehberlik Hizmetimiz Instagram’da

CEVAPLA

Lütfen yorumunuzu girin!
Adınızı giriniz